English
Tiếng Việt
Sản phẩm và dịch vụ
Dự án tiêu biểu
Thiết kế kỹ thuật các công trình
14 - 8 - 2009, 6:50 AM

- Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình;

- Kiến trúc công trình, nội ngoại thất công trình;

- Các công trình cầu, đường bộ;

- Hệ thống điện chiếu sáng đô thị, công cộng;

- Hệ thống điều khiển tín hiệu giao thông, đường dây và trạm biến áp đến 35 KV, thiết kế điện đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, trạm bơm:

+ Thiết kế hệ thống cấp - thoát nước khu đô thị và nông thôn, thiết kế cấp - thoát nước đối với công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, công trình cấp - thoát nước và môi trường nước;

+ Thiết kế kè, cống, hệ thống thoát nước, kênh - mương;

+ Thiết kế công trình công cộng ( hè, sân vườn ); quy hoạch hạ tầng đô thị;

+ Thiết kế kết cấu đối với công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình trùng tu tôn tạo di tích văn hoá.- Tư vấn thẩm định dự án và tổng mức đầu tư, thẩm định hồ sơ thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán công trình;
- Tư vấn quản lý dự án như: Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công (Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng, tư vấn giám sát xây dựng công trình giao thông, giám sát thi công), tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ địa chính và cắm mốc giải phóng mặt bằng;
- Tổ chức kinh doanh dịch vụ công cộng, dịch vụ giao thông vận tải, dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch - khách sạn;
- Đầu tư xây dựng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu vui chơi giải trí ( trừ các loại hình vui chơi, giải trí Nhà nước cấm ), phát triển nhà ở và kinh doanh bất động sản;
- Thực hiện tổng thầu EPC, BOT, BT các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng;
- Thi công xây dựng và thực nghiệm chuyển giao công nghệ mới các công trình: kiến trúc dân dụng, nhà ở, giao thông, thuỷ lợi, các công trình hạ tầng kỹ thuật;
- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ( khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật );
- Đánh giá chỉ tiêu cơ lý của các loại vật liệu xây dựng, đánh giá tác động môi trường, quan trắc biến dạng công trình;
- Lập quy hoạch hệ thống giao thông; các công trình văn hoá, di tích, thể thao, vui chơi giải trí;
- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư xây dựng, báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình xây dựng;
- Phân tích đánh giá lựa chọn nhà thầu, kiểm định chất lượng vật liệu xây dựng và công trình xây dựng;
- Dịch vụ quảng cáo và dịch vụ vui chơi giải trí; kinh doanh điện lực;
- Thiết kế công trình xây dựng biển;
- Thiết kế công trình cảng - đường thuỷ;
- Thiết kế công trình thuỷ lợi, thuỷ điện;
- Thiết kế công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, thiết kế kiến trúc công trình;
- Thi công xây dựng và thực nghiệm chuyển giao công nghệ mới các công trình văn hoá, hạ tầng xã hội, thuỷ điện.
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo