English
Tiếng Việt
Công trình và dự án
Dự án tiêu biểu
KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀ NỘI
31 - 8 - 2020, 4:03 AM
KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM HÀ NỘI


Tên dự án

 

Khu công viên công nghệ phần mềm Hà Nội

 

Địa điểm thực hiện

 

Quận Long Biên, Hà Nôi 

 

Tên chủ đầu tư:

 

Công ty TNHH một thành viên Hanel

 

 

Tên gói thầu:

 

Gói thầu số 09: tư vấn khảo sát địa chất để xây dựng công trình khu đất K1, K2, K3, K4, K5-TT2, K5-TT3, K6,K7, K8 bước thiết kế cơ sở

Giá hợp đồng (trường hợp liên danh thì nêu giá trị DVTV do nhà thầu thực hiện):

 

Tổng giá trị hợp đồng :   5.750.066.099 đồng

Trong đó  CCIC : 3.299.280.555 đồng (57,4%)

 

 

Tư cách tham dự thầu:

 

Đứng đầu Liên danh CCIC-INTRECO

 

Thời gian thực hiện hợp đồng

( nêu trong hợp đồng )

 

Tổng thời gian thực hiện là 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ nhưng không bao gồm nghỉ Tết Âm lịch

 

 

Thời gian thực tế đã thực hiện

Tổng thời gian thực hiện là 40 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực, bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ nhưng không bao gồm nghỉ Tết Âm lịch

 

Tóm tắt các công việc cụ thể mà nhà thầu đã thực hiện theo hợp đồng

 

 

Quy mô dự án: 32ha

Là thành viên đứng đầu Liên danh CCIC-INTRECO thực hiện việc khoan các khu thấp tầng K1, K2; K2-TT1;K3-TT4;K3-CC1 và tháp cảnh quan, K3-CN3; K5-TT2-TT3 và  thực hiện toàn bộ công tác thí nghiệm mẫu

Đã được Chủ đầu tư nghiệm thu ngày 09/06/2013

 

 

Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo