English
Tiếng Việt
Công trình và dự án
Dự án tiêu biểu
HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH - HÀ TÂY - DIỆN TÍCH : 35 HA
23 - 1 - 2010, 3:24 AM
HẠ TẦNG KHU ĐÔ THỊ MỚI VÂN CANH - HÀ TÂY - DIỆN TÍCH : 35 HA


 

Thời gian thực hiện :

2007

 

 

 

Địa điểm xây dựng :

Tỉnh Hà Tây

 

 

 

Tổng mức đầu tư cho dự án :

623 tỷ vnđ

 

 

 

Mô tả tóm tắt dự án :

mục tiêu của dự án : xây dựng và phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

các hạng mục đầu tư chủ yếu: đường giao thông, hè vỉa, cấp nước – thoát nước, cây xanh- chiếu sáng, bái đỗ xe, công viên, cây xanh ……

 

 

 

Dịch vụ tư vấn thực hiện:

-Khảo sát phục vu lập dự án đầu tư

- Lập dự án đầu tư

-Lập dự toán

 

 

 

Các kỹ sư thực hiện :

-Chỉ đạo kỹ thuật:

TS.PGĐ. Đỗ Đình Long

-Chủ nhiệm dự án:

KS. Hoàng Trung kiên 

-Chủ nhiệm hạng mục:

KS. Phạm Thi Thu Hường

KS. Trần Phương Thảo

KS. Đặng Thăng Long  

 

 

Các tin khác:
Thông tin tiện ích
    • HOSE

    • HASTC

Quảng cáo